GT系列铜接线管(通孔型)

GT系列铜接线管(通孔型)

GT系列铜接线管(通孔型)

GT系列铜接线管(通孔型)适用于配电装置中各种圆形,半圆扇形电线,电力电缆之间的连接

产品说明:
       1、采用紫铜管料压制
       2、切实可靠的导电特性
       3、采用通用孔型设计
       4、规格从GT-16~GT-240

Copyright © 2022 安徽千亚电气 版权所有